Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser


Kanal: EHIN pre-workshop, Forskning på Helseplattformen

Plassering: Oslo Plaza

Arrangør: Nasjonalt senter for e-helseforskning

År publisert

2018

Språk

no

Kategori

Academic lecture

Forfattere