Bedre helseinnovasjoner ved bruk av et forskningsbasert rammeverk


Step Up er en forskningsbasert rammeverk for å ta bedre beslutninger om effekten av en innovasjon, tidlig i prosessen.

Gjennomfør aktivitetene på en innovasjonsworkshop for å samle perspektivene til brukere, ansatte, klinikere, ledere og beslutningstakere. Last ned aktivitetene og skriv dem ut i A3-størrelse:

Download Step Up in English.

Last ned Step Up på norsk.

Prosjektet ble finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norway Grants.