CallMeSmart - Making hospital communication easier


Publisert

18.12.2013

Sammendrag

CallMeSmart is a context-sensitive system for mobile communication in hospitals.

For mer informasjon om denne videoen, kontakt:

Terje Solvoll Terje Solvoll