E-helseforskning: Kari Dyb


Publisert

11.12.2017

Sammendrag

Møt Kari Dyb, e-helseforsker med doktorgrad i sosiologi. Hun er opptatt av hvordan ny teknologi påvirker helsetjenestene, og ikke minst alle som trenger de ulike tjenestene. Kari Dyb spør: Er det sånn man antar at det er, eller er det ikke det?

For mer informasjon om denne videoen, kontakt:

Kari Dyb Kari Dyb