logo

E-helseforskning: Kari Dyb

Møt Kari Dyb, e-helseforsker med doktorgrad i sosiologi. Hun er opptatt av hvordan ny teknologi påvirker helsetjenestene, og ikke minst alle som trenger de ulike tjenestene. Kari Dyb spør: Er det sånn man antar at det er, eller er det ikke det?