EHiN 2021 - Anne Gerd Granås


Publisert

09.11.2021

Sammendrag

Pasientens legemiddelliste (PLL) er et viktig tiltak for at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter.

For mer informasjon, kontakt: