Hva er viktig for deg? - Gro Berntsen

Lege og professor Gro Berntsen har gjennom mange år studert hvordan personer med sammensatte behov mottar helsetjenestene.

- De fire gruppene som regjeringen har pekt på i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen (2020-2023), kan samles under en felles tittel: pasienter som har langvarige og komplekse behov. Dersom helsetjenesten ikke samordner seg - så gir vi dem en behandlingsbyrde i tillegg til de utfordringene de allerede har, understreker Berntsen.