Nasjonalt praksisbasert forskningsnettverk for primærhelsetjenesten


Publisert

28.08.2017

Sammendrag

Nå involveres fastlegenes pasienter i et nasjonalt forskningsløft som skal bidra til å gjøre primærhelsetjenesten enda bedre.

For mer informasjon om denne videoen, kontakt:

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika