Nasjonalt praksisbasert forskningsnettverk for primærhelsetjenesten


Publisert

28.08.2017

Sammendrag

Nå involveres fastlegenes pasienter i et nasjonalt forskningsløft som skal bidra til å gjøre primærhelsetjenesten enda bedre.

For mer informasjon, kontakt: