logo

Nasjonalt praksisbasert forskningsnettverk for primærhelsetjenesten

Nå involveres fastlegenes pasienter i et nasjonalt forskningsløft som skal bidra til å gjøre primærhelsetjenesten enda bedre.