logo

Aina Fredeng

Bio

Aina er prosjektkoordinator ved senteret og har økonomisk-administrativ utdanning fra UiT Norges arktiske universitet.

Ainas prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2023 Helsedata
Johan Gustav Bellika