Aina Fredeng

Bio

Aina Fredeng har jobbet som prosjektkoordinator ved senteret siden november 2019. Hun har økonomisk-administrativ utdanning fra UiT Norges arktiske universitet, og har tidligere jobbet som prosjektleder for nasjonale anskaffelsesprosjekter i Sykehusinnkjøp HF.

Aina Fredeng

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 975 06 498

Stilling: Rådgiver

Avdeling: Helsedata og analyse


Ainas prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika