logo

Digital legemiddelhåndtering: Videoer

Digital legemiddelhåndtering: en webinarserie

Digital legemiddelhåndtering er en webinarserie for alle i helsesektoren og forskningsmiljøer som er interessert i e-resept og kjernejournal, elektronisk multidose, sentral forskrivningsmodul, pasientens legemiddelliste, med mer.

15.02.2022

EHiN 2021 - Anne Gerd Granås

Pasientens legemiddelliste (PLL) er et viktig tiltak for at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter.

11.11.2021

Digital Medication Management - submit your paper

Associate professors Trine Strand Bergmo (E-health Research) and Elin Lehnbom (UiT) are guest editors in the scientific journal Pharmacy. Topic: Digital Medication Management. Submit your paper now!

31.08.2020

E-medicine management

Researchers are looking at how medicine management is performed today and at the national e-solutions, to see how they could be improved. They are collaborating with Professor Catherine Pope from the University of Southampton.

04.04.2019
Side 1 


Klikk her for å se alle våre videoer