Elisa Salvi

Bio

Elisa Salvi mottok sin grad i biomedisinsk ingeniørvitenskap ved Universitet i Pavia (Italia) i 2016. Hun var en del av PhD-programmet for bioingeniørvitenskap og bioinformatikk ved samme universitet fra oktober 2016 til september 2019. Fokuset i hennes doktorarbeid var utvikling av støttesystemer for kliniske beslutninger basert på tidsanalyse av pasientgenerert data. I 2018 tilbrakte hun 6 måneder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning som besøksforsker. I oktober 2019 flyttet hun til Tromsø og begynte å arbeide ved Nasjonalt senter for e-helseforskning som programvareutvikler/rådgiver.