logo

Frank Remman

Bio

Frank Remman har jobbet som rådgiver og fasilitator ved senteret siden 2019.

Han har utdanning innen juss, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges Arktiske Universitet, og jobber der som rådgiver på Helsefakultetet og Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Franks prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika