logo

Mari Kannelønning

Bio

Mari S. Kannelønning har en bistilling ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og er en del av prosjektet Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste. Hun er også stipendiat i samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonsvitenskap på OsloMet – Storbyuniversitetet. Doktorgradsprosjektet hennes handler om innføringen av kunstig intelligens-baserte informasjonssystemer i norsk helsetjeneste.

Forskningsinteresser:

  • Kunstig Intelligens (KI)
  • Innføring og ibruktakning av KI i helsetjenesten
  • Bærekraftig oppskalering av KI i helsetjenesten
  • Innovasjonsprosesser og teknologisk endring
  • Implementering og bruk av informasjonssystemer
Maris prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Patient pathways
Services for health professionals
Gro-Hilde Severinsen