Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse


Kanal: Forskningsformidleing til Direktoratet for e-helse

Plassering: Tromsø

Arrangør: Nasjonalt senter for e-helseforskning

År publisert

2017

Språk

no

Kategori

Lecture

Forfattere