E-resept og kjernejournal som første steg på vei mot Helseplattformen


Kanal: Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter i Helseplattformen

Plassering: Trondheim

Arrangør: Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og

År publisert

2017

Språk

no

Kategori

Poster

Forfattere