Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN

Prosjektbeskrivelse

EHiN (E-helse i Norge) er en arena som skal brukes til å dele kunnskap om e-helse fra sektoren, men også til å bygge relasjoner mellom forskningsmiljøene. Les mer om EHiN 2017 her.

Vi har ambisjoner om at dette forskningssporet skal bli Norges største møteplass for forskere og andre sentrale e-helseaktører, inklusiv beslutningstakere, som er opptatt av forskning – og anvendelse av forskningsresultater innen e-helsefeltet, både internasjonale og nasjonale. Vi bidrar også til en stand i utstillingsområdet som vil fungere som et samlingsområdet og showcase for e-helseforskning. EHiN 2017 er en unik arena for å løfte fram kunnskap og forskning på e-helseområdet, og formidle forskning og kunnskap til de rundt 1000 deltakerne, både norske og internasjonale som er forventet å komme til konferansen.

Mål

Å skape en møteplass for formidling og nettverksbygning innenfor e-helse i Norge. EHiN (E-helse i Norge) i Oslo Spektrum 31.oktober og 1.november 2017 er en etablert konferanse og arena for e-helse, og ved å presentere et forskningsspor på toppen av konferansen ønsker vi å samle store deler av miljøet.