logo

Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN

Nasjonalt senter for e-helseforskning ønsker å skape en møteplass for formidling og nettverksbygning innenfor e-helse i Norge. EHiN (E-helse i Norge) i Oslo Spektrum 31.oktober og 1.november 2017 er en etablert konferanse og arena for e-helse, og ved å presentere et forskningsspor på toppen av konferansen ønsker vi å samle store deler av miljøet. Arenaen skal brukes til å dele kunnskap om e-helse fra sektoren, men også til å bygge relasjoner mellom forskningsmiljøene. 

Vi har ambisjoner om at dette forskningssporet skal bli Norges største møteplass for forskere og andre sentrale e-helseaktører, inklusiv beslutningstakere, som er opptatt av forskning – og anvendelse av forskningsresultater innen e-helsefeltet, både internasjonale og nasjonale. Vi bidrar også til en stand i utstillingsområdet som vil fungere som et samlingsområdet og showcase for e-helseforskning. EHiN 2017 er en unik arena for å løfte fram kunnskap og forskning på e-helseområdet, og formidle forskning og kunnskap til de rundt 1000 deltakerne, både norske og internasjonale som er forventet å komme til konferansen. 

Les mer om EHiN 2017 her.

Programkomite for forskningssporet består av: 

Tine Nordgreen - Universitetet i Bergen, 

Gunnar Hartvigsen - UIT Norges arktiske universitet/NSE

Frode Strisland - SINTEF

Margunn Aanestad - Universitet i Oslo

Carl Eirik Moe - Universitetet i Agder

Liv Johanne Wekre - Helseplattformen

Øystein Nytrø - NTNU

Benedicte Sognefest - Norges forskningsråd

Olaug Råd - Norges forskningsråd

Monika Johansen - Nasjonalt senter for e-helseforsking

Rune Pedersen  - Nasjonalt senter for e-helseforskning

Eli Kristiansen - Nasjonalt senter for e-helseforskningSiden er sist oppdatert 08.02.2018

Prosjektkategori

Not set

Prosjektperiode

2017 - 2017

Prosjektleder

Eli Kristiansen Eli Kristiansen

Prosjektdeltakere

Monika Johansen Monika Johansen

Rune Pedersen Rune Pedersen

Randi Laukli Randi Laukli