Digital legemiddelhåndtering: Faktaark

Liste over faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 10 Innføring og bruk av kjernejournal Kari Dyb Line Lundvoll Warth
2018 08 Fra papir til elektronisk ordinering av multidose Trine Strand Bergmo


Klikk her for å se alle våre faktaark.