Kompetansetjenesten for telemedisin avviklet


Helsedirektoratets årlige gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester konkluderte våren 2014 med en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å avvikle Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin.

Dette igangsatte en prosess som i september 2015 resulterte i en utredning av et nytt nasjonalt forskningssenter innen e-helse.

I statsbudsjettet 2016 blir det klart at Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin fra 2016 endres til et nasjonalt forskningssenter underlagt Helse Nord RHF. Sitat fra statsbudsjettet:

«Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin vil fra 2016 endres til et nasjonalt forskningssenter underlagt Helse Nord RHF. Det nasjonale senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning og utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-helsetiltak», (jf. omtale under kap. 732, post 78 i Statsbudsjettet 2016.)

Nasjonalt senter for e-helseforskning startet opp med virkning fra 1. januar 2016.

Den lokale delen er slått sammen med Fag- og forskningssenteret på Universitetssykehuset Nord-Norge og det sammenslåtte senteret heter Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN.

Vi har ikke flyttet på oss, så vil du komme på besøk er adressen fremdeles Forskningsparken i Tromsø, Sykehusveien 23.