logo

Det nyeste fra e-helseforskning på EHiN 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd oppfordrer alle som er interesserte i forskning fra e-helsefeltet til å komme på EHiN 2017.

EHiN/ETC 2016. Foto: Ard Jongsma, Still Words Photography / IKT-Norge
EHiN/ETC 2016. Foto: Ard Jongsma, Still Words Photography / IKT-Norge

En unik møteplass

Det nye forskningssporet på EHiN blir Norges største møteplass for forskere og andre sentrale aktører som er opptatte av forskning – og bruk av forskningsresultater innen e-helsefeltet.

EHiN 2017 går av stabelen fra 31. oktober til 1. november i Oslo Spektrum.

- Dette blir en unik arena for å løfte fram og presentere ny kunnskap og forskning på e-helseområdet, sier prosjektleder Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun sier videre at konferansen forventer å trekke rundt 1000 deltakere.

Bred tematikk

- I vår inviterte vi alle kunnskapsmiljøene innen e-helse i Norge til å komme med innspill til forskningsprogrammet. Forskningssporet er i ferd med å ferdigstilles, og vi kan love mange gode innlegg, sier Kristiansen.

- Vi oppfordrer folk til å melde seg på konferansen så snart som mulig. Early Bird-prisen gjelder til 15. september, sier Kristiansen. Les mer om registrering på EHiN sine nettsider.

Følgende tema blir behandlet i forskningssporet:

  • robotics
  • kunstig intelligens
  • nasjonale e-helseløsninger
  • kommunale e-helseløsninger/velferdsteknologi
  • mental e-helse
  • samhandling og arbeidsflyt
  • En innbygger – en journal
  • Helseplattformen
  • m-helse
  • helsedataanalyse

Forskningen presentereres på mange måter. Alt fra paneldebatter til tradisjonelle innlegg og "heispitcher".

Les mer på EHIN sine nettsider og se hele programmet her.