logo

Forskningssporet på EHiN 2017: En smakebit

- Forskningssporet på EHiN løfter fram ny kunnskap som belyser relevante og viktige problemstillinger. Det sier Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning
Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

EHiN 2017 vil du møte en forskerpaviljong i utstillingsområdet hvor spennende e-helseprosjekter stilles ut. Dette blir Norges største møteplass for forskere og andre sentrale aktører som er opptatt av forskning og bruk av forskningsresultater innen e-helsefeltet.

– E-helse er et komplekst fagfelt. Det kombinerer organisatoriske, menneskelige og tekniske faktorer på veien mot målet om pasientens helsetjeneste. Derfor kreves metodisk god og tverrfaglig forskning for å sikre at utviklingen av e-helse er kunnskapsbasert. Forskningssporet på EHiN løfter fram ny kunnskap som belyser relevante og viktige problemstillinger.

Det sier Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Spennende foredrag

En av foredragsholderne på programmet er Jacqueline Floch, seniorforsker ved SINTEF Digital. Hun vil presentere resultater fra en brukersentrert designprosess med mål om å utvikle et digitalt selvstyringssystem for personer med cystisk fibrose. Prosessen omfatter over 100 brukere fra sju ulike land.

Jacqueline Floch, seniorforsker ved SINTEF Digital
Jacqueline Floch, SINTEF Digital

«EHiN» er «e-helse i Norge» - Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren. Nytt av i år er et eget spor for forskning, der kunnskap og forskning på e-helseområdet løftes frem.

Forskningsrådet og Nasjonalt senter for e-helseforskning har gått sammen og bedt kunnskapsmiljøene i bransjen om innspill til programmet, og til å delta.

Når? 31. oktober – 1. november
Hvor? Oslo Spektrum

Tema i forskningssporet

  • robotics
  • kunstig intelligens
  • nasjonale e-helseløsninger
  • kommunale e-helseløsninger/velferdsteknologi
  • mental e-helse
  • samhandling og arbeidsflyt
  • Én innbygger – én journal
  • Helseplattformen
  • m-helse
  • helsedataanalyse