Møt Kari, en av våre forskere


Hva gjør forskerne som jobber ved Nasjonalt senter for e-helseforskning? I denne videoen møter du en av dem.

Kari Dyb er e-helseforsker med doktorgrad i sosiologi. Hun er opptatt av hvordan ny teknologi påvirker helsetjenestene, og ikke minst alle som trenger de ulike tjenestene. Kari Dyb spør: Er det sånn man antar at det er, eller er det ikke det?