logo

Norge – en stormakt innen helseteknologi

Hvis næringsliv, forskning og det offentlige Norge klarer å samarbeide like godt som i oljeindustrien, kan vi utvikle verdensledende digitale helseløsninger. Dette, og mye mer, skriver Gunnar Hartvigsen om i en kronikk i Nordlys.

Professor Gunnar Hartvigsen mener Norge bør bli en spydspiss innen forskning på og utvikling av helseteknologi og e-helsesystemer. Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning
Professor Gunnar Hartvigsen mener Norge bør bli en spydspiss innen forskning på og utvikling av helseteknologi og e-helsesystemer. Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning

Gunnar Hartvigsen er professor ved UiT Norges arktiske universitet og ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I en kronikk i Nordlys 15. november slår han fast at Norge har de beste forutsetninger for å bli ledende på helseteknologi.

– Helsetjenestetilbudet er velutviklet og landsdekkende. Alle aktører i helsesektoren kommuniserer digitalt gjennom et eget helsenett, skriver Hartvigsen.

Bidra i fremste rekke

Han mener Norge bør bli en spydspiss innen helseteknologi, i stedet for å passivt ta imot andre lands løsninger. I fremtiden vil helseteknologi gjøre det enklere å behandle pasienter direkte og mer personlig.

– Vi opplever at stadig flere apper, som kan hjelpe pasientgrupper som diabetikere og sykelig overvektige med å overvåke og måle blodsukkernivå, blodtrykk, vekt og puls, blir gjort tilgjengelig. Disse vil også integreres med ulike typer helseteknologi og sosiale media-løsninger. Pasienter vil i større grad samarbeide med legene om planlegging og gjennomføring av behandlingen.

Gjør som oljenæringa

Hartvigsen understreker at alle næringer er inne i omfattende strukturelle endringer. Det diskuteres hvordan robot-teknologi og kunstig intelligens vil overta arbeidsoppgaver. Også i helsesektoren rokker man ved måten man jobber på. Han foreslår at myndighetene må samarbeide tett med næringsliv og forskning, og at vi kan lære av petroleumsindustrien i Norge.

– Det var nettopp det interaktive og innovative samspillet mellom staten, forskningsinstitusjoner og næringslivet, som formet vår oljealder, ikke oljen i seg selv. Der hvor vi lyktes best var når det offentlige satt i førersetet.

Les hele kronikken i Nordlys her.

Les om den nasjonale e-helsestrategien 2017-2022.