Ble doktor i helsevitenskap


Line Silsand avla sin doktorgrad i helsevitenskap den 6. april ved UiT Norges arktiske universitet.

Fra venstre: Johan Gustav Bellika (leder av komiteen), Miria Grisot (2. opponent), Claus Bossen (1. opponent), Line Silsand, Hildegunn Granslo (disputasleder). Foto: Lene Lundberg
Fra venstre: Johan Gustav Bellika (leder av komiteen), Miria Grisot (2. opponent), Claus Bossen (1. opponent), Line Silsand, Hildegunn Granslo (disputasleder). Foto: Lene Lundberg

- Jeg er glad, det gikk fint, sier Silsand fornøyd.

Hun forsvarte avhandlingen: Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of large-scale Electronic Patient Records.

Framover vil hun jobbe i halv stilling som forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, og i halv stilling som EPJ-rådgiver (elektronisk pasientjournal) i forvaltningssenter for EPJ i Helse Nord.

Vi gratulerer!