E-helseforsker Paolo jobber tverrfaglig


I denne videoen blir du kjent med Paolo Zanaboni, som jobber ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Paolo Zanaboni
Paolo Zanaboni

Seniorforsker Paolo har doktorgrad i teknisk ledelse. Han er spesielt opptatt av telerehabilitering og hjemmebasert opplæring for personer med kronisk sykdom. - Vi har kommet et godt stykke på vei i Norge med satsing på e-helse, men mange andre land satser stort på dette nå, sier Paolo.