Viser vei i ny og kompleks kunnskap

Avdeling for helsedataanalyse arrangerte 4. og 5. juni en workshop om helseanalyse og digital fenotyping. Gjestene kom fra USA og Italia samt norske institusjoner.

Deler kunnskap: Workshop arrangert av Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Jarl-Stian Olsen
Deler kunnskap: Workshop arrangert av Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Jarl-Stian Olsen

- Det er ingen tvil om at dette blir stadig viktigere i framtidens og pasientens helsetjeneste. Vi har store mengder data. Utfordringene består i tilgang, standardisering og analysemetoder, samtidig som verktøyene er potensielt disruptive for arbeidsprosesser og organisasjoner. Det er viktig å øke kunnskapen hos brukere, klinikere og beslutningstakere, og her spiller Nasjonalt senter for e-helseforskning en viktig rolle, sier leder Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Fenotyping beskriver egenskaper ved pasienter ved hjelp av digital informasjon, for eksempel den som er i pasientjournalen. Med metoder som maskinlæring, språkprosessering og analyse kan detaljene hentes og brukes for å avdekke nye sammenhenger eller som ledd i avansert beslutningsstøtte.

John Holmes fra University of Pennsylvania introduserte begreper og metoder, ontologier og fenotyping. Riccardo Bellazzi fra University of Pavia snakket om genanalyse, IT-systemer og temporære analyser. I tillegg fortalte vår egen Luis Marco-Ruiz om sitt arbeid med ontologier, mens Riccardos PhD-student Elisa Salvi (som besøker vårt senter for tiden) snakket om analyser for diabetes og falldeteksjon.

Snart publiseres rapporten om Health Analytics, som blir en viktig byggestein – både for å øke kompetansen og peke ut retningen videre.

Personer på bildet, fra venstre:
Anne Torill Nordsletta (E-helseforskning), Torbjørn Torsvik (NTNU/E-helseforskning), Kassaye Yitbarek Yigzaw (E-helseforskning), Andrius Budrionis (E-helseforskning), Unn Sollid Manskow (E-helseforskning), Per Atle Bakkevoll (E-helseforskning), Karl Øyvind Mikalsen (UiT), Joseph Hurley (E-helseforskning), Svein-Gunnar Johansen (E-helseforskning), Gro Berntsen (E-helseforskning), Laura Slaughter (UiO), Øystein Nytrø (NTNU), Stein Olav Skrøvseth, (E-helseforskning), Johan Gustav Bellika (E-helseforskning), John H. Holmes (University of Pennsylvania), Riccardo Bellazzi (University of Pavia), Thomas Schopf (E-helseforskning), Luis Marco-Ruiz (E-helseforskning)