Forsker til pasientens beste


To av våre forskere har bidratt til den nasjonale rapporten om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra venstre: Gro Berntsen og Unn Sollid Manskow fra E-helseforskning, Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdir. i Helse Nord RHF, Anita Schumacher, adm. dir. i Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Monika Johansen.
Fra venstre: Gro Berntsen og Unn Sollid Manskow fra E-helseforskning, Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdir. i Helse Nord RHF, Anita Schumacher, adm. dir. i Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Monika Johansen.

- Det er utrolig artig at to av våre dyktige kolleger ved E-helseforskning står bak to av tre rapporter fra Helse Nord.

Det sier avdelingsleder Monika Johansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I dag presenterte de fire regionale helseforetakene den årlige rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste. Seminaret ble holdt på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Professor Gro Berntsen og forsker Unn Sollid Manskow hadde bidratt med forskning på henholdsvis pasientsentrerte helsetjenester og pårørende av pasienter med alvorlige hodeskader.

Helse Nord-direktør Lars Vorland sa at det var en stor dag.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet var også begeistret.

- Det er som julaften å få denne rapporten. Vi ønsker mer klinisk forskning og vil vite mer om hvordan pasienttjenestene bør utvikle seg, sa Erlandsen.

Rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste, er den sjette i rekken. Foto: Lene Lundberg
Rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste, er den sjette i rekken. Foto: Lene Lundberg