Kanadisk legeundersøkelse

En kanadisk studie i 2018 fant ut at tilgang til digitale helsetjenester endrer legenes tilnærming til pasientbehandling. Leger som bruker flest funksjoner i den elektroniske pasientjournalen rapporterer at de er mer effektive.

Skjermdump fra rapporten
Skjermdump fra rapporten

I studien så man på bruken av digital helseteknologi blant fastleger og legespesialister. Om lag 1400 leger svarte på undersøkelsen.

Viktige funn:

  • 92 % av leger i primærhelsetjenesten som bruker flere funksjoner i pasientjournalen, er de mest effektive.
  • 82 % av leger i primærhelsetjenesten og 77 % av legespesialister sier de gir mer effektiv omsorg med elektroniske journaler.
  • 24 % av leger i primærhelsetjenesten og 40 % av spesialister kan nås av pasienter via e-post.
  • Leger som bruker flere funksjoner i pasientjournalen, er mest tilfreds med systemene.
  • 84 % av leger i primærhelsetjenesten og 89 % av spesialister har tilgang til helseinformasjon fra pasientens andre helsetjenester/aktører.
  • 38 % av leger i primærhelsetjenesten og 47 % av spesialistene tilbyr pasienter minst en digital tjeneste.