logo

Meghan bidrar til tobakksforskning

Vår stipendiat Meghan Bradway er invitert til å delta på en konferanse i et helt nytt felt for henne: Tobakksforskning.

Meghan Bradway og Eirik Årsand fra E-helseforskning er invitert til SRNT Europa-konferansen i Oslo. Foto: Lene Lundberg
Meghan Bradway og Eirik Årsand fra E-helseforskning er invitert til SRNT Europa-konferansen i Oslo. Foto: Lene Lundberg

For e-helseforsker Meghan i Nasjonalt senter for e-helseforskning representerer dette noe ganske nytt. 12. - 14. september skal hun og kollegaen Eirik Årsand være i Oslo, og delta på den 19. årlige europeiske konferansen for Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT-E).

(Konferanselenke: https://web.cvent.com/event/00db6ff5-ffae-41eb-9c68-64d7cc114ef3/summary)

- Hvordan kom du inn i dette feltet - røyking og tobakk?

- Jeg ble overrasket og spent da vi fikk e-posten. Å delta på dette er en sjanse til å se på forskningen vår på en annen måte. Noen forskere hadde oppdaget artikkelen min om hvordan vi analyserte diabetespasienters appdata. Symposiet jeg er med på har tittelen "Hvordan vi designer og evaluerer intervensjoner med digital røykeslutt: metodologiske hensyn, forskningsstatus og nyere funn."

Du kan lese Meghans artikkel på Forskning.no her.

Hun sier studiene deres om e-helse og diabetes kan overføres til andre felt i helsevesenet:

- Under konferansen vil vi beskrive metoder for å lage og evaluere et system som lar pasienter dele egeninnsamlede data fra en diabetesdagbok-app og sensorer, med helsepersonell.

De legger vekt på å ha med sluttbrukere, både pasienter og helsepersonell, gjennom design, utvikling og testing av systemet. Meghan vil vise hvordan brukerne kan være involvert hele veien - det er jo de som skal bruke teknologien!

Vil dele kunnskap

Hennes veileder, professor Eirik Årsand ved E-helseforskning, deltar også på konferansen.

- Det var hyggelig å bli kontaktet av konferansekomiteens medlemmer fra Duke og Yale universitetet. Det betyr mye for vårt team at brukerinvolveringen blir lagt merke til av anerkjente forskningsmiljø. Og vi deler mer enn gjerne kunnskapen vår for denne viktige saken - røykeslutt.

I følge Eirik er det en økende trend at folk tar mer ansvar for egen helse ved å bruke apper og annen mobilteknologi.

- Vi er ikke bare interessert i hva som skjer før og etter en klinisk studie, men også hva deltakerne velger å gjøre underveis, sier Eirik.

Teamets forskning er finansiert av Norges forskningsråd.