Stein Olav med i HelseOmsorg21-rådet


Vår senterleder Stein Olav Skrøvseth har sagt ja til å være medlem i HelseOmsorg21-rådet de neste fire årene. Rådet oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg
Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg

HelseOmsorg21-strategien skal løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Det nye rådet har fått Sveinung Hole som leder.

Stein Olav Skrøvseth er glad for vervet:

- God og nyttig kunnskap er det jeg gjerne ønsker å bidra med. E-helseområdet er stort og påvirker alle deler av helse- og omsorgssektoren, sier han.

- Utviklingen går raskt innen mange felt som har betydning for rådets arbeid og stiller store krav til vår evne til å møte utfordringene på en måte som forener kreftene og utnytter mulighetene som åpner seg. Det er også viktig at rådet hjelper sektorene til å utnytte de samlede ressursene som allerede finnes, på en bedre måte.

Det sier rådsleder Sveinung Hole i nyhetsmeldingen fra helsemyndighetene.

Les mer om dette på regjeringens sider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-helseomsorg21-rad/id2679942/