Aftenposten: - Forskere ble ikke bedt om råd


I Tromsø sitter et forskningsmiljø med over 80 mennesker som jobber med e-helse. De sier at de ikke er blitt involvert i statens planlegging av det største e-helseprosjektet i norsk historie.

Nasjonalt senter for e-helseforskning holder til i forskningsparken i Tromsø. Her er forsker Maryam Tayefi, stipendiat Dillys Larbi, avdelingsleder Anne Torill Nordsletta og forsker Unn Sollid Manskow. Foto: E-helseforskning
Nasjonalt senter for e-helseforskning holder til i forskningsparken i Tromsø. Her er forsker Maryam Tayefi, stipendiat Dillys Larbi, avdelingsleder Anne Torill Nordsletta og forsker Unn Sollid Manskow. Foto: E-helseforskning

Aftenposten har i dag en tosiders nyhetssak i papiravisa om at Nasjonalt senter for e-helseforskning ikke ble involvert i å innhente kunnskap til prosjektet Akson.

​​​​​​​- Det har vært noen møter, men vi er aldri blitt forespurt om å levere kunnskapsoppsummeringer som kan si noe om hva som bør være veien videre, sier Stein Olav Skrøvseth til Aftenposten.

Du kan lese saken her: PDF Aftenposten

Journalist: Henning Carr Ekroll, Aftenposten.

Postet 11.09.2020  av Randi Laukli


For mer informasjon om denne saken, kontakt:

Stein Olav Skrøvseth Stein Olav Skrøvseth

Faktaboks:

Akson

 • Et prosjekt som skal gi en ny, felles journalløsning for de fleste norske kommuner. Det skal kommunisere med andre digitale løsninger i det norske helsevesenet.
 • Kostnad: anslagsvis 22 milliarder kroner.
 • En rekke aktører og fagfolk er skeptiske til planene, mens andre, blant annet Norsk Sykepleierforbund, er positive.
 • 180 av 291 aktuelle kommuner har signalisert at de vil støtte opp under det videre arbeidet.
 • 84 kommuner i Midt-Norge har et eget prosjekt.
 • Mål: Den første kommunen skal ta systemet i bruk i 2025.
 • Systemet er planlagt organisert som et offentlig eid aksjeselskap. Det er foreløpig ikke avgjort hvem som skal utvikle og levere teknologien.

Hva betyr det?

Tekniske begreper forklart.

 • Arkitektur (i IKT-sammenheng): En overordnet beskrivelse av hvordan et IKT skal bygges opp og hvordan det skal fungere. Er på mange måter den digitale versjonen av arkitektur i en bygning.
 • Direktoratet for e-helse: Statlig fagorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, opprettet i 2016. Var tidligere Helsedirektoratets e-helseavdeling.
 • E-helse: Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.
 • En innbygger - en journal: Overordnet visjon for IT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren, først presentert av den rødgrønne regjeringen i 2012. Utredningsarbeidet har blant annet pekt på én felles nasjonal løsning, med navnet Akson.
 • Forprosjekt: Planer for hvordan hovedprosjektet skal gjennomføres og tydeligere kostnadsanslag. Siste trinn før Stortinget tar en endelig investeringsbeslutning i kostbare prosjekter.
 • Høring: Ordning for innhenting av synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saker i det offentlige. Høringer gir berørte og aktører med spesiell kunnskap anledning til å uttale seg før beslutninger tas.
 • IKT: Forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette er en samlebetegnelse for teknologi for innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon.
 • Konseptvalgutredning (KVU): Faglig utredning av alternative måter å løse et behov på. Skal gjennomføres i alle statlige digitaliseringprosjekter som kan koste mer enn 300 mill. kroner.
 • Kvalitetssikring: Informasjon fra KVU og forprosjekt gjennomgås av eksterne fagmiljøer. De skal stille kritiske spørsmål og vurdere om arbeidet bør videreføres. Skal gjennomføres i statlige digitaliseringprosjekter som kan koste mer enn 300 mill. kr.
 • Nasjonalt senter for e-helse-forskning (NSE): Forskningssenter i Tromsø som jobber med e-helse. Finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og forskningsmidler.

Kilde: Store norske leksikon, Lovdata, Direktoratet for e-helse, NSE

Siste nyheter