Digitale helsetjenester når ikke alle

Når helsetjenesten digitaliseres, når vi ikke alle. Vi må tenke nytt – på hvordan vi kan tilrettelegge for digitale løsninger som er tilgjengelige for alle.

Teknologioptimisme preger samfunnsdebatten, skriver Henriette L. Nybakke og hennes kolleger.
Teknologioptimisme preger samfunnsdebatten, skriver Henriette L. Nybakke og hennes kolleger.

Denne kronikken stod på trykk i Dagens Medisin i september 2021.

De som har skrevet innlegget er Henriette Lauvhaug Nybakke, Eirin Rødseth, Monika Knudsen Gullslett, Siri Bjørvig og Kari Dyb i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Koronapandemien har gitt en kraftig økning i digitale helsetjenester, både for innbyggere og helsepersonell. Men, ikke alle i samfunnet mestrer teknologi like godt. Da oppstår digitale utenforskap. Det kan gjelde de som har nedsatt kognitivt funksjonsnivå, lav inntekt eller problem med tilgang til teknologi eller internett, og de med rus og psykisk uhelse. Det kan berøre innvandrere og eldre. Spørsmålet er: hvordan sikrer vi innbyggerne den samme tilgangen til helsetjenester?

Les hele innlegget på Dagens Medisin.