Meghan Bradway ble doktor i helsevitenskap


Meghan Bradway forsvarte sin doktorgrad i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet 12. mars 2021.

Fra venstre: Førsteamanuensis Stein Olav Skrøvseth (disputasleder), førsteamanuensis Rune Pedersen (leder av bedømmelseskomiteen), hovedveileder professor Eirik Årsand og doktor Meghan Bradway. Foto: Hasse Berntsen
Fra venstre: Førsteamanuensis Stein Olav Skrøvseth (disputasleder), førsteamanuensis Rune Pedersen (leder av bedømmelseskomiteen), hovedveileder professor Eirik Årsand og doktor Meghan Bradway. Foto: Hasse Berntsen

Mobil helseteknologi utvikler seg i rekordfart. Doktoravhandlingen til Bradway handler om hvordan helseforskere må tilpasse seg den stadig skiftende og hurtige utviklingen som mobil helseteknologi utgjør. - Og det endrer i sin tur også måten vi gjør helseforskningen på, forteller en sprudlende Meghan Bradway som nå er utnevnt til doktor i helsevitenskap.

Hun forsvarte avhandlingen: mHealth: opportunities and challenges for health intervention research. Avhandlingen kan du fordype deg i her.

- Jeg er selvfølgelig glad og litt sliten. Det har vel ikke gått helt opp for meg at jeg kan kalle meg doktor nå. Jeg synes jeg forsvarte avhandlingen min bra. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at jeg hadde det gøy, til tross for alle nervene som var der. Opponentene stilte konstruktive og interessante spørsmål, og jeg følte vi hadde en god diskusjon, sier en storfornøyd Bradway.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned her.

Meghan er til daglig forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Vi gratulerer henne så mye!