Svært positiv midtveisevaluering av Gode pasientforløp


KS: Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjennomført en midtveisevaluering av satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp.

Det er mennesker som bærer visjonene og brenner for at både pasienter og profesjonelle skal få en bedre hverdag, sier professor Gro Berntsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Det er mennesker som bærer visjonene og brenner for at både pasienter og profesjonelle skal få en bedre hverdag, sier professor Gro Berntsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Konklusjonen i rapporten er at Gode pasientforløp er et visjonært, målrettet og uhyre viktig arbeid som har betydning på mange fronter i tjenesten. Gode pasientforløp er med på å drive fram et nødvendig og overordnet paradigmeskifte i retning av en personsentrert helsetjeneste.

Professor Gro Berntsen har sammen med to kolleger, Kari Dyb og Espen Nordheim ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, gjennomgått arbeidet i Gode pasientforløp. Evalueringen bygger på en rekke intervjuer med pasienter og helsepersonell og seks fokusgruppeintervjuer med ledere og medarbeidere som har deltatt i tre av de regionale læringsnettverkene. Forskerne har også sett på postere som forbedringsteamene har med seg til nettverkssamlinger, satsingens nettsider og de har deltatt på samlinger i Gode pasientforløp.

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke startet med to læringsnettverk i 2014-2015. Siden 2016 er det gjennomført ytterligere åtte læringsnettverk. Satsingen videreføres i perioden 2020-2023, slik at alle landets kommuner og helseforetak får tilbud om å delta. Mens det tidligere har vært gjennomført separate læringsnettverk for henholdsvis eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus, omfatter arbeidet i nå alle brukere.

Rapporten kan lastes ned fra sidemenyen til høyre.

Saken er skrevet av Kristin Tveitnes, prosjektmedarbeider KS