Veien videre for å nytte våre helsedata


- Hvordan får vi faktisk nytte av de helsedataene vi har i en verden der kunstig intelligens går framover i rakettfart? spør senterleder Stein Olav Skrøvseth under Helsedatadagen 2023.

Førstkommende onsdag 10. mai samles hele helsebransjen for å diskutere både juridiske, tekniske, etiske og praktiske spørsmål rundt bruk av helsedata under Helsedatadagen 2023 i Oslo.

Helsedata er en av grunnpilarene i helsevesenet. De er et viktig fundament i helseinnovasjon og en viktig kilde til store sikkerhets- og etiske spørsmål.

Hvordan skal vi i Norge holde kontroll på helsedata, samtidig som vi kan bli en del av den teknologiske helserevolusjonen vi ser foran oss? Hva er mulighetene som ligger i helsedata og kunstig intelligens, og hvordan kan vi ta dem i bruk?

Hvordan utnyttet helsedata på en god måte

Senterleder Stein Olav Skrøvseth i Nasjonalt senter for e-helseforskning vil forsøke å gi noen svar under en egen sesjon om helsedata, metadata og potensialet fremover.

- Jeg skal snakke om hvordan vi faktisk får nytte av de helsedataene vi har i en verden der kunstig intelligens går framover i rakettfart, samtidig som vi sitter i en ressurskrise i helsetjenesten og tilgang til helsedata for forskning og utvikling møter mange hindre på veien, sier Skrøvseth.

Fundament for helseinnovasjon

Utviklingen av kunstig intelligens og helsedata har åpnet opp for spennende muligheter innen helse. Med stadig mer avanserte teknologier og verktøy som blir tilgjengelig, vil vi kunne se enda mer innovasjon og forbedring.

Et viktig perspektiv i debatten er likevel sikker lagring og bruk av helsedata. Den nasjonale e-helsestrategien for helse- og omsorgssektoren setter retning for arbeidet med helsedata de neste årene, slik at vi har rask og sikker tilgang til helsedata.

➡️ ➡️ Helsedatadagen 2023 - Skape verdi av helsedata