EHiN 2019 - Elin Lehnbom


Publisert

13.11.2019

Sammendrag

Når vi går fra papirresept til elektronisk resept må brukerne av IT-systemene involveres tidlig. Det er også viktig at systemene kan snakke sammen, slik at informasjon deles med de som trenger den. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.

For mer informasjon, kontakt: