logo

EHiN 2019 - Elin Lehnbom

Når vi går fra papirresept til elektronisk resept må brukerne av IT-systemene involveres tidlig. Det er også viktig at systemene kan snakke sammen, slik at informasjon deles med de som trenger den. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.