EHiN 2019 - Hanne Husaas

Vi kan bruke opplæringsvideoer for travle ansatte i kommunen, så de blir trygge på å bruke ny teknologi i helsetjenestene. Erfaringene med teknologien må deles med alle i organisasjonen. Intervjuet ble gjort under EHiN 2019.