logo

En gradering av digital inkludering

De fleste tror at digital inkludering og ekskludering er absolutter. Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har funnet at samfunnet skaper en gradering av digital inkludering. Hvor inkludert du er er avhengig av mange faktorer og kommer til å endre i løpet av livet ditt.

Videoen er finansiert av Norway Grants.