Ny senterleder på Nasjonalt senter for e-helseforskning


Han har forsket algoritmer basert på medisinsk teknologi. Nå vil han hjelpe myndigheterne gjøre gode million inversteringer i Helse-IST. Stein Olav Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Stein Olav Skrøvseth, senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Jarl-Stian Olsen
Stein Olav Skrøvseth, senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Jarl-Stian Olsen

- Jeg er beæret over tilliten og ydmyk foran det store nasjonale oppdraget senteret har fått. Vi skal være med på å sikre en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet i årene som kommer. Sammen med Direktoratet for e-helse skal vi hjelpe myndighetene med å finne svaret på det som skjer her og nå. Gjennom forskningen vår skal vi se inn i kula for hva som venter sektoren i fremtiden, sier Stein Olav Skrøvseth.

En viktig nasjonal rolle

- Digitalisering er viktig, IT er viktig, helse er viktig og Nasjonalt senter for e-helseforskning er viktig. Vi ønsker at senteret skal lykkes i sin nasjonale rolle og oppnå nasjonal legitimitet, sier Bjørn Astad, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

- Både departementet og styret har full tillit til at vi har gjort et godt valg med Stein Olav Skrøvseth som senterleder. Han står foran utfordrende, men spennende oppgaver. Det er fremdeles en omstilling å gjøre før senteret er ferdig rigget for det nasjonale oppdraget, sier styreleder Bjørn Engum som gratulerer Skrøvseth med tilliten han har fått og ser frem til samarbeidet.

Skrøvseth tiltrer stillingen 18. april 2016.

Bio

Stein Olav Skrøvseth er sivilingeniør med doktorgrad i fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Etter postdoc ved University of Sydney i 2009 begynte han som forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Her har han bidratt i flere prosjekter innen dataanalyse, statistikk, maskinlæring og medisinsk bildeanalyse. Han har innehatt lederstillinger i flere perioder. I 2013-2014 hospiterte han som forsker ved IBM Thomas J Watson Research Center i New York.