Optimal omsorg?

Se for deg at du er 75 år og har fem livstruende lidelser. Du må jevnlig til kontroll hos fem forskjellige spesialister. Ingen av disse spesialistene snakker med hverandre. Du tar tjue tabletter om dagen som gjør deg kvalm og uvel, og ofte kommer medisinene opp igjen like fort som de kom ned. En tredjedel av tiden er medisinene uten effekt.

Professord Gro Berntsen. Skjermbilde fra video.
Professord Gro Berntsen. Skjermbilde fra video.

Mennesker som lider av flere kroniske sykdommer samtidig opplever at kvaliteten på helsetjenesten de mottar er fragmentert, upersonlig, ineffektiv og dyr. Slik systemet er i dag, tar det ikke hensyn til at en person kan ha flere lidelser samtidig.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har sammen med Sintef og flere andre jobbet frem en solid søknad til et viktig fyrtårnsprosjekt (OTIMAL) som skal bedre kvaliteten på omsorgen til denne gruppen. Målet med OPTIMAL er å utvikle en pasientsentrert helsetjeneste som skal bringe inn de riktige ressursene til rett tid på rett sted med riktig informasjon og beslutningsstøtte.

- Nøkkelen til disse endringene er IKT-verktøy som lar både pasienten og alle behandlerne få tilgang til samme informasjon som gjelder pasienten, forklarer Gro Berntsen, sjefsforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

- Medlemmene i teamet til pasienten, inkludert pasienten selv, samarbeider om helsemålene, behandlingsplan, aktiviteter og koordinering. Gjennom avstandsoppfølging kan pasienter som har en ustabil tilstand raskt få hjelp når sykdommen gjør dem dårligere. Tanken er å komme til mens det enda er tid til å gjøre de tingene som kan forhindre en klinisk kritisk utvikling.

Fakta om OPTIMAL:

 • Fyrtårnsprosjektet OPTIMAL skal smelte sammen e-helse og «vanlig» omsorg i to Living labs med opptil 400 pasienter. Eksperter fra områder som helseinformatikk, biosensorer, helsedataanalyse, sikkerhet, sosioteknisk design, helsetjenesteforskning, helseøkonomi, juss, etikk og forretningsutvikling.

 • Budsjettet er på 244 millioner kroner over fem år.

 • Partnere: sju forskningsinstitusjoner, elleve bedrifter, fem helsetjenesteeiere (kommuner og sykehus) og fire pasientorganisasjoner.
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Sintef
  • Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet
  • UiT- Norges arktiske universitet
  • Københavns Universitet
  • Universitetssykehuset Nord Norge
  • Oslo universitetssykehus
  • St Olavs hospital
  • Helse Nord RHF
  • Helse Midt-Norge RHF
  • ITACA
  • Trondheim kommune
  • Tromsø kommune
  • Harstad kommune
  • Cerner Norge AS
  • CheckWare
  • DIPS ASA
  • Furst Nat AS
  • IBM-health analytics
  • IBM Norge
  • IMATIS AS
  • Invenia AS
  • MedRave Software AS
  • NorInnova Technology Transfer AS
  • OpenEHR
  • TellU AS
  • Kreftforeningen
  • Diabetesforeningen
  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  • samt mange internasjonale organisasjoner og enkeltpersoner.