E-helseforskning til EHiN 2017


Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd inviterer forskere i hele Norge til å sende inn bidrag til det nye forskningssporet på EHiN 2017.

EHiN/ETC 2016. Foto: Ard Jongsma, Still Words Photography / IKT-Norge
EHiN/ETC 2016. Foto: Ard Jongsma, Still Words Photography / IKT-Norge

En unik møteplass

Forskningssporet skal bli Norges største møteplass for forskere og andre sentrale aktører som er opptatte av forskning – og anvendelse av forskningsresultater innen e-helsefeltet.

EHiN 2017 går av stabelen fra 31. oktober til 1. november i Oslo Spektrum.

- Dette blir en unik arena for å løfte fram og presentere ny kunnskap og forskning på e-helseområdet, sier prosjektleder Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun sier videre at konferansen forventer å trekke rundt 1000 deltakere.

Bred tematikk 

- Vi har sendt ut invitasjon til alle kunnskapsmiljøene innen e-helse i Norge og bedt om innspill til programmet eller deltakelse i programkomiteen. Foreløpig har vi fått gode tilbakemeldinger, og det virker som folk har ventet på denne muligheten til å formidle sin forskning, sier Kristiansen som understreker at det er rom for mange flere gode innspill.

- Vi oppfordrer folk til å melde inn forslag innen 23. mai. Etter dette skal vi etablere og samle programkomiteen som skal gjøre en vurdering av alle forslagene, forklarer Kristiansen. Forslag kan sendes på .

Følgende tema er utgangspunktet for utviklingen av programmet:

  • robotics
  • kunstig intelligens
  • nasjonale e-helseløsninger
  • kommunale e-helseløsninger/velferdsteknologi
  • mental e-helse
  • samhandling og arbeidsflyt
  • En innbygger – en journal
  • Helseplattformen
  • m-helse
  • helsedataanalyse  

Forskningen kan presentereres på mange måter. Alt fra paneldebatter til tradisjonelle innlegg og "heispitcher".


Les mer på EHIN sine nettsider og se hele programmet her.