WHO - Be He@lthy, Be Mobile


Nasjonalt senter for e-helseforskning står i spissen for en WHO-workshop på m-helse med deltakere fra alle verdenshjørner.

Workshopen er sammensatt av folk fra alle verdenshjørner: USA, New Zealand, Nigeria, India, Vietnam, Nederland, Polen og Sveits.
Workshopen er sammensatt av folk fra alle verdenshjørner: USA, New Zealand, Nigeria, India, Vietnam, Nederland, Polen og Sveits.

- Dette er den sjette workshopen vi har i løpet av de fire årene programmet har pågått, og her legger vi fundamentet og rammeverket for de som vil sette i gang med m-helse, sier Per Hasvold, prosjektleder i WHO.

Hasvold forteller at Norge bidrar med kunnskap fra sine erfaringer på bruk av mobilteknologi i røykeslutt og for oppfølging av personer med diabetes og kols.

Toveis kunnskapsutveksling

Helge Blindheim fra Direktoratet for e-helse vil jobbe med forebygging.
Helge Blindheim fra Direktoratet for e-helse

- Norge regnes som en pioner innen m-helse, men kunnskapsutvekslingen går ikke bare en vei. Vi får også mye igjen for å delta i dette programmet, sier Helge Blindheim fra Direktoratet for e-helse som har med seg de fire utprøvingskommunene innen velferdsteknologi til workshopen (Oslo, Stavanger, Sarpsborg og Trondheim).

- Vi har tradisjon for å fokusere på de som allerede er blitt syke, mens WHO går bredere ut og jobber med forebygging for de som befinner seg i risikosonen. Dette er et perspektiv vi tar med oss hjem og vil jobbe mer strukturert med i tiden som kommer, sier Blindheim.

I samarbeid med de enkelte lands myndigheter utvikler, tester og implementerer Be He@lthy, Be Mobile løsninger for forebygging og oppfølging av alkoholmisbruk, røykeslutt, diabetes, kols, kreft, hjerte- og karlidelser.

Mobilen setter pasienten i sentrum

- Det har vært en fantastisk workshop, sier Sameer Punjari fra Be He@lthy, Be Mobile.
Sameer Punjari fra Be He@lthy, Be Mobile

De fleste mennesker har tilgang til en mobiltelefon. Tall fra ITU viser at det er registrert sju milliarder mobilabonnement i verden (International Telecommunications Union, 2014).

- Mobiltelefoner er et viktig verktøy for å levere helsetjenester og er med på å øke kvaliteten på helsetjenesten globalt, sier Sameer Pujari, lederen av programmet Be He@lthy, Be Mobile i WHO. Han forklarer hvordan programmet leverer den tekniske ekspertisen slik at myndigheter kan implementere m-helse i egne nasjonale helsesystemer. Programmet har utviklet håndbøker for implementering av konkrete løsninger for forskjellige sykdommer.

- Det er et omfattende arbeid, og siden 2015 har vi fokusert på å sette pasienten i sentrum av løsningene som utvikles. På denne måten sikrer vi at teknologien, strategiene og håndbøkene vi produserer er bedre tilpasset brukerne, sier Pujari som tilslutt forteller at programmet skal videreføres i fire nye år.

For mer informasjon: Per Hasvold: email hidden; JavaScript is required