Fra Pavia til Norge


Vi er glade for å få ph.d.-student Elisa Salvi (27) til Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun skal tilbringe seks måneder sammen med oss, som del av hennes studier.

Elisa Salvi, ph.d.-student. Foto: Lene Lundberg
Elisa Salvi, ph.d.-student. Foto: Lene Lundberg

Elisa Salvi har bakgrunn fra medisinsk teknologi og universitetet i Pavia, Italia. Det er en av de eldste utdanningsinstitusjonene i verden.

– Ved universitetet i Pavia oppfordres vi til å tilbringe en periode i utlandet, som del av studieprogrammet. Min veileder har tidligere hatt dialog med Nasjonalt senter for e-helseforskning, og hun satte meg i kontakt med professor Johan Gustav Bellika. Så nå er han min veileder, og jeg skal være her til september, sier hun.

Sammen med resten av gruppen skal hun forske på utviklingen av klinisk beslutningsstøtte for leger. Hun mener det er viktig å gi helsearbeidere bedre digitale verktøy for å finne den beste behandlingen for pasienten. Salvi er i sitt andre år av ph.d.-programmet og vil bli ferdig i løpet av tre år.

– Jeg er fornøyd med å være i utlandet, det er flott å møte nye forskere og få nye perspektiver. Jeg bryr meg ikke om den seine våren, ler hun.