Gro-Hilde Ulriksen disputerer


Master of science in telemedicine and e-health Gro-Hilde Ulriksen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: Socio-technical Challenges of Large-Scale EPR Standardisation in Healthcare.

Sammendrag

Avhandlingen gir empirisk innsikt i sosio-tekniske utfordringer ved standardisering av klinisk informasjon i elektronisk pasientjournalsystemer.

Hovedfokus

To provide empirical insights into socio-technical challenges of large-scale standardisation of an openEHR-based EPR system, focusing particularly on collaboration across professional and institutional boundaries.

I avhandlingen har Ulriksen tatt med tre forskjellige eksempler:

  • den regionale standardiseringen av det eksisterende EPJ-systemet,
  • det regionale arbeidet med DIPS Arena,
  • det regionale og nasjonale arketypearbeidet.

Hun har brukt informasjonsinfrastruktur, CSCW (Computer Supported Cooperative Work), og standardisering som teoretiske rammer, og forskningen er basert på en fireårig studie, som metodologisk ligger under kvalitativ fortolkningsforskning.

Funn

Master of science in telemedicine and e-health Gro-Hilde Ulriksen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: Socio-technical Challenges of Large-Scale EPR Standardisation in Healthcare.

De viktigste funnene fra denne studien er knyttet til behovet for nært samarbeid mellom teknologi, organisasjon og systembrukere i storskala standardisering av helsetjenester.

Denne avhandlingen viser behovet for tett sammenheng mellom arketypestandardene og EPJ-systemet. Hun understreker også betydningen av å involvere nok sluttbrukere, inkludert klinikere, slik at denne typen standardiseringsprosesser skal lykkes.

I tillegg er det viktig å finne en balanse mellom brukerengasjement og effektivisering av standardiseringsprosessene, hvordan man skal takle maktforholdet mellom de ulike aktørene i prosessene, og hvordan man styrer en slik storskala informasjonsinfrastruktur.

Det nasjonale arketypearbeidet har vært en infrastrukturprosess i sakte utvikling, og har krevd omfattende forhandlinger mellom helsepersonellorganisasjoner og involverte interessenter. Det er imidlertid viktig å prioritere fullføring av standardiseringen, fordi det vil ikke være mulig å ferdigstille et nytt EPJ-system uten å ha arketype-standarder på plass.

Veiledere

  • Hovedveileder: professor Gunnar Adelsten Ellingsen
  • Biveileder: førsteamanuensis Rune Pedersen

Bedømmelseskomiteen

  • Professor Jørgen Bansler, Department of Computerscience, University of Copenhagen, Danmark – 1. opponent
  • Ph.d. Enrico Maria Piras, Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italia – 2. opponent
  • Førsteamanuensis Anne Granstrøm Ekeland, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder

  • Professor Purusotam Basnet, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “What are the main challenges in implementing EHR systems?”