Gro-Hilde Ulriksen er doktor i helsevitenskap


Gro-Hilde Ulriksen er godkjent for graden ph.d. i helsevitenskap. Hun forsvarte sin avhandling ved UiT Norges arktiske universitet den 5. oktober 2018.

Fra venstre: Enrico Maria Piras, Anne Granstrøm Ekeland, Gro-Hilde Ulriksen og Jørgen Bansler. Foto: Lene Lundberg
Fra venstre: Enrico Maria Piras, Anne Granstrøm Ekeland, Gro-Hilde Ulriksen og Jørgen Bansler. Foto: Lene Lundberg

Ulriksens avhandling har tittelen Socio-technical Challenges of Large-Scale EPR Standardisation in Healthcare.

Professor Jørgen Bansler, Department of Computerscience, University of Copenhagen, Danmark, var førsteopponent, og Ph.d. Enrico Maria Piras, Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italia, var andreopponent. Førsteamanuensis Anne Granstrøm Ekeland, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, ledet prøveforelesning og disputas.

Samme dag hadde Ulriksen prøveforelesning over temaet What are the main challenges in implementing EHR systems?

Hovedveileder var professor Gunnar Ellingsen, og biveileder var Rune Pedersen.

Vi gratulerer!

Les mer om avhandlingen her.