Vi forsker på Helseplattformen


Nasjonalt senter for e-helseforskning følger utviklingen av Helseplattformen tett. Fra 2019 skal vi forske på implementeringen.

Rune Pedersen, avdelingsleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg
Rune Pedersen, avdelingsleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg

Det er første gang det etableres et felles journalsystem for kommune- og spesialisthelsetjeneste i Norge.

– Dette er omfattende og komplekst. Det vil bety mange endringer, som påvirker hverdagen til både helsepersonell og innbyggerne i regionen.

Det sier avdelingsleder Rune Pedersen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I videoen får du vite mer om hva forskningen vår går ut på.

På sidene til Helse Midt-Norge finner du mer info om Helseplattformen.