Evaluering av hjemmemonitorering


I denne rapporten foreslår forfatterne et rammeverk for å evaluere hjemmemonitorering.

Hjemmemonitorering. Foto: www.colourbox.com
Hjemmemonitorering. Foto: www.colourbox.com

Rapporten er publisert av:

Virtual Care Strategy Branch
Ministry of Health
Province of British Columbia
Canada