Gjesteredaktører i tidsskriftet Pharmacy


Trine Strand Bergmo og Elin Lehnbom er gjesteredaktører i det vitenskapelige tidsskriftet Pharmacy.

Hvordan kan digitale systemer forbedre legemiddelhåndteringen? Illustrasjon: Colourbox
Hvordan kan digitale systemer forbedre legemiddelhåndteringen? Illustrasjon: Colourbox

Tidsskriftet Pharmacy skal gi ut et spesialnummer som handler om elektronisk legemiddelbehandling, som har navnet "Digital Solutions to Improve Medication Management."

Trine er seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og forsker blant annet på elektronisk multidose. Elin er førsteamanuensis i klinisk farmasi ved UiT Norges arktiske universitet.

Frist for å sende inn vitenskapelige bidrag til denne spesialutgaven av Pharmacy er 31. desember 2020.

Les mer om dette her.