logo

‒ Pasienten blir tillært hjelpeløshet

‒ Vi har et sosialt system og et helsevesen som med den beste hensikt i hele verden lærer oss å bli hjelpeløse, sier Jørgen Svenstrup, som er en av Europas mest erfarne veiledere i mental coaching.

Jørgen Svenstrup er Master coach i mental helse, og har en master i psykologi. Foto: Oddny J. Johnsen
Jørgen Svenstrup er Master coach i mental helse, og har en master i psykologi. Foto: Oddny J. Johnsen

Han begynner sin forklaring med å vise et bilde av en tam elefant. Den veier 20 tonn, og har enorme krefter. Men den vesle lenken den har fått rundt halsen, gjør at den blir i fangenskap hos eieren sin.

Systematisk undervurdert

Jørgen Svenstrup vil snakke om «Den usynlige elefant» i helsevesenet. Hvordan vi som pasienter systematisk blir undervurdert eller glemt som faktiske personer i det vi legges inn på et sykehus.

‒ Vi begynner gradvis å miste myndighetsopplevelsen. Noen overtar styringen av det som skjer og tar seg av meg. Stille og rolig mister jeg kontrollen og motivasjonskraften og mitt eget initiativ. Jeg får ikke engang vite når legen kommer. Dette har en helt utrolig effekt. Vi har altså et sosialt system og helsevesen som med beste hensikt i hele verden, tillærer oss hjelpeløshet, sier Svenstrup.

Han mener helsetjenesten har mye å hente av ressurser hos pasienten selv, men ser at det er et godt stykke igjen før omsorgen som gis er pasientsentrert.

Alt annet enn pasientsentrert

‒ Vi har en konstruksjon vi har bygget på i flere hundre år, som har sørget for at alt annet enn pasienten er i sentrum. Dette ligger i helsevesenets gener. I hele vår vestlige helsetjeneste er det legen og ikke pasienten som står i helseuniversets sentrum. Eller akkurat nå er det vel Sundhetsplattformen og IT-systemet som er i sentrum her i Danmark. Som legene kjenner seg som offer for, smiler han. Men blir fort alvorlig igjen:

‒ Når pasienten opplever at det er henne det handler om, da tar hun ansvar. Kan hende er noen av oss så dårlige når vi blir pasienter at vi ikke klarer holde ansvar og kontroll. Men de aller fleste er i stand til dette. Det handler om myndighet, eierskap, kontroll, mestringsevne, autonomi, initiativ, motivasjon og ansvar. Og når vi opplever økt trivsel, blir vi raskere friske, noe som igjen er god økonomi for samfunnet.

Han forklarer hvordan det han forteller er teoretisk fundamentert i positiv psykologi, og har med det forklaringen på hvordan små positive resultater etter en lang rekke utfordrende hendelser fort gir ekstra krefter.

‒ Vi mennesker kan ofte påta oss mer ansvar enn vi tror vi klarer. Da vokser vi som individer. Hvilket er det motsatte av tillært hjelpeløshet, sier Svenstrup.