logo

Legene bruker fortsatt faks. Nå må de over på e-resept for alle medisiner

Legene skriver fortsatt ut listen med medisiner på papir og sender på faks til apoteket. Nå blir det slutt på faks også for multidosene.

Å gå fra papir til e-resept skal på sikt spare tid og minske feil. Men det tar tid i begynnelsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Å gå fra papir til e-resept skal på sikt spare tid og minske feil. Men det tar tid i begynnelsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Etter vi har vært hos legen, har vi blitt vant til å plukke opp e-resepten på apoteket. Unntaket er for ferdigdosert medisin, såkalt multidose.

Multidoser er flere legemidler som er pakket sammen i poser. De brukes av personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta medisinene sine. De er ofte brukt i hjemmesykepleien og på sykehjem.

Legen skriver fortsatt ut listen med medisiner på papir og sender den på faks til apoteket. Der doserer de medisinene og får dem lagt i poser ved hjelp av en pakkemaskin.

Nå skal legene sende medisinlistene til apotekene elektronisk. Målet er å spare tid og minske feil.

Sammen med kolleger har forsker Trine Bergmo ved Nasjonalt senter for e-helseforskning publisert en vitenskapelig artikkel der de beskriver erfaringene fra den første utprøvingen av multidose på e-resept.

Krever mer oppfølging

Det kreves mer oppfølging både for leger og apotek når det nå blir slutt på faks. Apoteket er avhengig av å ha alle medisinene på én liste, et ordinasjonskort.

Med mulitdoser i e-reseptsystemet blir det en egen resept for hver medisin på listen, og de kan ha ulik dato og mengde. Dermed må listen oppdateres oftere, og apotekene må ofte purre.

Hvis det blir feil, må legen slette resepten og lage en ny. Og det blir mer oppfølging for alle.

– Da reseptene var på papir, kunne apoteket i større grad endre på resepten selv og få legen til å signere senere. Når den sendes elektronisk, blir det mer å følge opp, sier Bergmo.

Hittil har noen kommuner testet ut den nye ordningen, som innføres over hele landet på sikt.

De fleste fikk det til

Forskerne har intervjuet leger, apotekansatte og hjemmesykepleiere om hvordan de opplevde oppstarten.

Erfaringene viser blant annet at det var tidkrevende i begynnelsen når de første medisinlistene skulle lages og sendes i e-reseptsystemet. Men de fleste legene opplevde at overgangen gikk ganske greit. Noen syntes det var mye plunder og heft, men fikk det til å fungere etter hvert.

– Bare et fåtall opplevde å ikke få det til. Når systemet var oppe, syntes de fleste at det var både mer sikkert og mer effektivt enn papir og faks, sier Bergmo.

Gikk fra én sykepleier til fire som sjekket dosene

Hjemmesykepleierne deler ut medisinene til pasientene. Både de og apotekene brukte mer tid i starten av den nye ordningen. De opplevde mye feil som måtte rettes opp.

De gikk derfor fra å være én sykepleier som sjekket listen og posene, til å bli fire som gikk gjennom posene fra apoteket.

– Etter seks måneder med mulitdoser i e-reseptsystemet er det fortsatt mye sjekking. Sykepleierne må uansett kontrollere at pasienten får rett dose medisin, siden de er ansvarlig for medisinene som deles ut, understreker hun.

Sparer tid etter hvert

Farmasøytene på apoteket var tydelig på at når multidose i e-resept gikk bra, var det mye bedre enn papir og faks.

– Når det fungerte for legene, fungerte det også for apoteket. Når legene ikke fikk det til, ble det vanskelig for det neste leddet også, sier Bergmo.

Det forskerne fant ut var at det nye systemet ikke sparte tid i begynnelsen, verken for leger, apotek eller hjemmesykepleiere. Men at det bedret seg etter en stund.

Teknologiske utfordringer

Et av hovedfunnene i studien er at den digitale løsningen må virke som den skal fra dag én.

Når legene opplever feil, forsinkelser og mye venting på at endringer blir registrert, gjør det oppstarten mer tungvint. Det er viktig at teknologien fungerer når fastlegene starter å sende medisinlisten i e-reseptsystemet.

– Når legene opplever at teknologien butter imot, kan de miste motivasjonen til å gjøre den ekstra jobben det er å få dette over i e-reseptsystemet, sier Bergmo . Hun understreker at de fleste legene fikk det til uten for mye trøbbel.

Viktig med superbruker

God opplæring er også viktig for at oppstarten skal gå lettere, viser studien. Nøkkelen var å ha en superbruker på legekontoret, en som viste vei for de andre legene og hjalp dem som ikke fikk det til.

– De som hadde superbrukere, la vekt på verdien av det. Tilbakemeldingen var at dersom alle hadde en superbruker for å guide de andre, ville prosjektet vært mer vellykket, sier Bergmo.

Hjemmesykepleierne fikk derimot ingen opplæring i det nye systemet. De ga tilbakemelding på at opplæring ville ha gjort overgangen lettere. Opplæring i å forstå det viktigste ved den ny ordningen, ville gjort dem bedre i stand til å takle feil og avvik i begynnelsen.

Referanse:

Trine S. Bergmo mfl.: Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD), SHI 2019. Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics.