Mer forskning på digitalt legemiddelområde


Professor Anne Gerd Granås fra Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo gleder seg til å samarbeide med Nasjonalt senter for e-helseforskning. I fjor høst startet hun i en bistilling hos oss.

Forskerne Anne Gerd Granås og Monika Johansen jobber med området digital legemiddelhåndtering. Foto: Jarl-Stian Olsen
Forskerne Anne Gerd Granås og Monika Johansen jobber med området digital legemiddelhåndtering. Foto: Jarl-Stian Olsen

- Jeg takket ja til bistillingen fordi dere har et veldig spennende miljø på e-helse og digitalisering. Jeg er også veileder for en stipendiat ved E-helseforskning. Mitt område er eldre og legemidler, så jeg tror vi har mye nyttig kunnskap å dele med hverandre, sier Anne Gerd Granås.

- Vi er svært glade for å få Anne Gerd med på laget. Vi jobber alle for å bedre pasientsikkerheten. Feilmedisinering har alvorlige følger for mange pasienter hvert år. Mange elektroniske løsninger er under utvikling, for eksempel felles legemiddelliste og multidose. Vi ser på hvilke konsekvenser dette har for ansatte og pasienter.

Det sier avdelingsleder Monika Johansen i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

De to forskerne er tydelige på at en ting er å innføre nye digitale systemer – men at noe annet er hvordan disse systemene tas i bruk.

- Verktøyene skal brukes av for eksempel sykepleiere, i tett samhandling med leger. Det viser seg ofte at det skjer uventede ting når teknologien møter mennesker. Løsninger som ikke er brukervennlige kan føre til at folk finner snarveier, eller lar være å registrere informasjon i systemene, sier Granås.

De er enige om at det er viktig å jobbe tett med datautviklere og leverandører, når nye systemer skal utvikles.

- For meg som farmasaøyt kan jeg ikke så mye om teknologien. Teknologene på sin side kjenner lite til pasientbehandlingen. Det betyr at vi må lære av hverandre, understreker Granås.

Johansen legger til:

- Vi vektlegger det tverrfaglige arbeidet. Målet vårt er å skaffe kunnskap både om overordnede prosesser og om detaljer i prosjekter og innføring. Denne kunnskapen skal komme alle til gode, ikke minst pasientene.

Et ledd i å få til dette er at E-helseforskning har opprettet et forskernettverk for digital legemiddelhåndtering. Du kan lese mer om det på denne siden.