logo

Vi søker to e-helseforskere

Vi er på jakt etter to nysgjerrige og engasjerte forskere i 100 prosent stilling som ønsker å finne ut mer om hva som skjer når helse- og velferdstjenester kan tilbys hjemme eller der personen befinner seg.

Hvis du er den vi søker, vil du bli del av et engasjert forskningsmiljø ved avdeling for Personlig e-helse i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Her forskes det på hvordan teknologi for selvstendighet og mestring påvirker helsehjelp til eldre, kronisk syke som trenger oppfølging, mennesker med funksjonsnedsettelse og de som aktivt går inn for å endre livsstil.

  • 100 prosent faste stillinger
  • Arbeidssted: Tromsø
  • Søknadsfrist 8. november 2021

Vi tilbyr muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent fagmiljø.

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav i utlysningen i webcruiter